Author : Lauri

Määritelmä Tilastollinen voima (eng. statistical power) kuvaa todennäköisyyttä havaita tilastollisesti merkitsevä tulos, jos tietyn suuruinen ero ryhmien välillä on todella olemassa. Tämä sopii myös arkijärkeen: hyvällä tutkimuksella kuuluisi olla jonkilainen mahdollisuus löytää se ilmiö, jota tutkimus pyrkii selvittämään olettaen, että ilmiö on olemassa. Tilastollinen voima, aineiston koko sekä oletetun ilmiön suuruus tai koko kuten esimerkiksi ..

Read more