Kahden eri ryhmän vertaaminen on yksi keskeisin osa hoitomenetelmien tai interventioiden tehon arviointia lääketieteellisessä tutkimuksessa. Vertailtavat muuttujat voivat olla jatkuvia tai kategorisia. Jatkuvia muuttujia vertaillaan useimmiten Studentin tai Welchin t-testillä. Yleinen tapa vertailla jatkuvia muuttujia on Mann-Whitneyn U-testi, joka on ns. parametriton testi. Tässä kappaleessa puhutaan vain parametrillisten testien käytöstä. Kategorisia muuttujia voidaan vertailla käyttämällä ..

Read more