Lukemisto

Tältä sivulta löydät oleellisimmat kirjallisuusviitteet liittyen tilastokunnon artikkeleihin. Artikkelit on jaoteltu kolmeen luokkaan luettavuuden ja asiasisällön perusteella:

✪ = Lähtötaso, ei vaadi kovin laajaa tilasto- ja menetelmäosaamista
✪✪ = Keskitaso, perusasioiden ymmärtäminen suositeltavaa
✪✪✪ = Vaativa, laajempi osaaminen ja ymmärrys suositeltavaa

Sisältö

A) Nollahypoteesin merkitsevyyden testaaminen, Fisherin ja Neyman-Pearsonin viitekehykset
B) Tilastollinen voima ja voima-analyysi
C) Tieteen toistettavuus ja toistettavuusongelma
D) Tieteellinen päättely
E) Selittäminen ja ennustaminen
F) Riskitekijät ja ennustaminen


Nollahypoteesin merkitsevyyden testaaminen, Fisherin ja Neyman-Pearsonin viitekehykset

A.1Perezgonzalez JD. Fisher, Neyman-Pearson or NHST? A tutorial for teaching data testing. Front. Psychol., 03 March 2015.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00223
Luettavuus: ✪✪ Open Access ✔
Tiivistelmä:Selkokielinen katsaus, joka käy kattavasti läpi Fisherin ja Neyman-Pearsonin viitekehykset sekä nollahypoteesin merkitsevyyden testaamisen vahvuudet ja heikkoudet.
A.2Szucs D, Ioannidis JPA. When Null Hypothesis Significance Testing Is Unsuitable for Research: A Reassessment. Front. Hum. Neurosci., 03 August 2017
https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00390
Luettavuus: ✪✪ Open Access ✔
Tiivistelmä:Hyvä katsausartikkeli, joka käy kattavasti läpi nollahypoteesi testaukset suurimmat haasteet ja ongelmat nykytieteen näkökulmasta.
A.3Gigerenzer G. Mindless statistics Journal of Socio-Economics, Volume 33, Issue 5, November 2004, Pages 587-606
https://doi.org/10.1016/j.socec.2004.09.033
Luettavuus: ✪✪
Tiivistelmä:Klassikkoartikkeli liittyen nollahypoteesin testaamiseen ja p-arvojen käyttöön tieteen filosofian näkökulmasta.

Tilastollinen voima ja voima-analyysi

B.1Button KS et al. Power failure: why small sample size undermines the reliability of neuroscienceNature Reviews Neuroscience volume 14, pages365–376(2013)
https://doi.org/10.1038/nrn3475
Luettavuus:Open Access ✔
Tiivistelmä:Katsaus neurotieteisiin tilastollisen voiman näkökulmasta. Sisältää erinomaista luettavaa tilastollisen voiman teoriasta.
B.2Dumas-Mallet E et al. Low statistical power in biomedical science: a review of three human research domains R Soc Open Sci. 2017 Feb; 4(2): 160254.
https://dx.doi.org/10.1098%2Frsos.160254
Luettavuus:Open Access ✔
Tiivistelmä:Katsaus keskimääräisesti tilastollisesta voimasta eri tieteenaloilla lääketieteessä.
B.3Krzywinski M & Altman N Power and sample size Nature Methods volume 10, pages1139–1140(2013)
https://doi.org/10.1038/nmeth.2738
Luettavuus:Open Access ✔
Tiivistelmä:Hyvä perustason katsaus tilastollisesta voimasta ja otoskoosta. Sisältää useita käytännön esimerkkejä aiheesta.

Tieteen toistettavuus ja toistettavuusongelma

C.1Ioannidis JPA Why Most Discovered True Associations Are InflatedEpidemiology: September 2008 - Volume 19 - Issue 5 - p 640-648
https://doi.org/10.1097/EDE.0b013e31818131e7
Luettavuus: ✪ ✪Open Access ✖
Tiivistelmä:Kattava katsaus vaikutuskokojen vaihtelusta, niiden inflatoitumisesta ja deflatoitumisesta metatutkimuksen näkökulmasta.
C.2Reito A et al. Fragility Index, power, strength and robustness of findings in sports medicine and arthroscopic surgery: a secondary analysis of data from a study on use of the Fragility Index in sports surgery PeerJ 7:e6813
https://doi.org/10.7717/peerj.6813
Luettavuus: ✪ ✪Open Access ✔
Tiivistelmä:Metatieteellinen katsaus urheilukirurgian alalla julkaistuista satunnaistetuista, vertailevista tutkimuksista. Sisältää yleisesti pohdintaa toistettavuudesta.

Tieteellinen päättely

D.1Rafi Z & Greenland S. Semantic and cognitive tools to aid statistical science: replace confidence and significance by compatibility and surprise. BMC Medical Research Methodology volume 20, Article number: 244 (2020)
https://doi.org/10.17605/OSF.IO/6W8G9
Luettavuus: ✪ ✪Open Access ✔
Tiivistelmä:Erittäin oivaltava katsaus tilastolliseen päättelyyn käytettäessä p-arvoja. Kirjoittajat antavat erinomaisia esimerkkejä p-arvon ongelmista ja ehdottavat erilaista tulokulmaa tilastolliseen päättelyyn.
D.2Cummins KM & Marks C Farewell to Bright-Line: A Guide to Reporting Quantitative Results Without the S-Word. Front. Psychol., 13 May 2020
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00815
Luettavuus:Open Access ✔
Tiivistelmä:Kommenttiartikkeli liittyen tulosten raportointiin käytettäessä p-arvoja ja luottamusvälejä. Kirjoittajat antavat selkeitä esimerkkejä, miten tulkita oikein tuloksia p-arvoihin sekä luottamusväleihin perustuen.

Selittäminen ja ennustaminen

E.1Shmueli G. To Explain or to Predict?Statist Sci. Vol 25, Issue 3 (2010), 289-310
http://dx.doi.org/10.1214/10-STS330
Luettavuus: ✪ ✪/✪ ✪ ✪Open Access ✔
Tiivistelmä:Katsausartikkeli liittyen selittämisen ja ennustamisen eroihin. Antaa esimerkkejä aihepiireistä sekä kattavan teoreettisen kuvauksen.
E.2Schooling CM & Jones HE. Clarifying questions about “risk factors”: predictors versus explanationEmerging Themes in Epidemiology volume 15, Article number: 10 (2018)
https://doi.org/10.1186/s12982-018-0080-z
Luettavuus:Open Access ✔
Tiivistelmä:Artikkelissä käydään läpi selittämisen ja ennustamisen eroja riskitekijäanalyysin näkökulmasta. Sisältää selkeää perustietoa aiheesta.
E.3Shrier I & Platt RW. Reducing bias through directed acyclic graphs BMC Medical Research Methodology volume 8, Article number: 70 (2008)
https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-70
Luettavuus:Open Access ✔
Tiivistelmä:Sisältää selkeän step-by-step -ohjeen suunnattujen asyklisten verkkojen (DAG) käytöstä muuttujien valinnassa tavoitteena saada mahdollisimman harhattomat selityssuhteet monimuuttujamalliin.
E.4VanderWeele TJ Principles of confounder selection European Journal of Epidemiology volume 34, pages 211–219 (2019)
https://doi.org/10.1007/s10654-019-00494-6
Luettavuus: ✪ ✪Open Access ✔
Tiivistelmä:Essee-tyyppinen artikkeli kuvaa melko selkokielisesti miten havainnoivassa tutkimuksessa kannattaa valita sekoittavia tekijöitä monimuuttujamalliin.

Riskitekijät ja ennustaminen

F.1Riley RD et al. Prognosis Research Strategy (PROGRESS) 2: Prognostic Factor ResearchStatist PLoS Med 10(2): e1001380
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1001380
Luettavuus:Open Access ✔
Tiivistelmä:Ns. guideline -artikkeli liittyen riskitekijä- ja ennustetutkimukseen. Asiasisältö vahvasti ideologista liittyen mitä pitäisi huomioida tutkimuksissa liittyen riskitekijöihin ja ennusteisiin.