NHMT

Ei kommentteja
Tutkimuksessa verrattiin kirurgista interventiota konservatiiviseen hoitoon. Intervention riskisuhde (RR) kuolemalle oli 0.62 (p=0.01). Mikä seuraavista väitteistä on totta?
Tutkimuksen nollahypoteesi H0 olettaa, että ryhmien keskiarvojen erotus = 0 eli ryhmien keskiarvot ovat yhtäsuuret. Vaihtoehtoinen hypoteesi H1 olettaa, että ero on eri suuri kuin 0. Aineiston perusteella valitulle testille p=0.04. Mitä voidaan todeta?
Tutkimuksen nollahypoteesi H0 olettaa, että lääkkeen vetosuhde (OR) päätetapatumalle = 1 eli lääkkeellä ei ole vaikutusta päätetapahtumaan. Vaihtoehtoinen hypoteesi H1 olettaa, että vetosuhde on eri suuri kuin 1. Aineiston perusteella valitulle testille p=0.23. Mitä voidaan todeta?
Tutkimuksessa verrattiin kahden ryhmän keskiarvoja. Niitä verrattiin Studentin t-testillä, joka olettaa, että ryhmien keskihajonnat ovat yhtä suuret. Toisen ryhmän hajonta oli kaksinkertaiseen ensimmäiseen verrattuna. p-arvo ryhmien väliselle keskiarvolle oli 0.01. Mitä voidaan päätellä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *