Category : Tieteen toistettavuusongelma

Tilastollisella voimalla on keskeinen merkitys tieteen toistettavuusongelmassa. Tämä on melko suoraviivainen näkökulma: tilastollinen voima on tutkimuksissa keskimäärin liian pieni, jotta mahdolliset löydökset ja ilmiöt voitaisiin löytää tutkimuksissa. Liian matala voima taas johtuu lähes yksin omaan pienestä otoskoosta. Matala voima ei suinkaan ole mikään uusi ilmiö tai huolenaihe. Asiasta on kirjoitettu psykologian tutkimuksessa jo 1960-luvulta lähtien. ..

Read more