Archives : toukokuu-2020

Frekventistisen tilastotieteen näkökulmasta on hyödyllistä ymmärtää kahden eri hypoteesi testauksen pääpiirteet – Fisherin ja Neyman-Pearsonin menetelmät. Nykyisin lähes universaalisesti käytetty tilastollinen menetelmä nollahypoteesin merkitsevyyden testaus on epälooginen yhdistelmä näitä kahta ja sen heikkouksien ymmärtäminen on oleellinen osa hyvää tilastollista päättelyä. Fisherin menetelmä Ronald Aylmer Fisher oli brittiläinen tilastotieteilijä, jota on pidetty modernin tilastotieteen pioneerinä ja ..

Read more